Individuální fyzioterapie a poradenství

v domácím prostředí nebo ve Vaší firmě

vstřícný individuální přístup

Vstřícný Individuální Přístup

Odborná fyzioterapie v domácím prostředí nebo ve Vaší firmě. Terapie přizpůsobená klientům individuálně a na míru.

Příběh

Během mé praxe jsem narazil na určité limity péče, která je poskytována v rámci běžné rehabilitační ambulance. Chci klientům nabídnout další možnosti terapie, které nebudou omezeny místem nebo časem. 

Potřebujete terapii až po Vaší pracovní době ve večerních hodinách? Chcete terapii u Vás v domácím prostředí nebo ve Vaší firmě? Potřebujete terapii rychle, bez čekání, například do 24 hodin?

Proto je zde VIP FYZIO. Všeobecně známá zkratka VIP z mého pohledu znamená vstřícný a individuální přístup k požadavkům každého klienta. Poskytované služby zaštiťuji a garantuji svým jménem. Se svým týmem vždy hledám způsoby a možnosti, jak klientům vyjít vstříc.


Radek Nitka

Mgr. Radek Nitka

Fyzioterapeut s 15letou praxí.
Vzdělání:

1998 – 2002 Gymnázium Hladnov - Ostrava

2003 – 2006 Fyzioterapie - Bc. Lékařská fakulta - Ostravská Univerzita

2006 – 2009 Fyzioterapie - Mgr. Fakulta tělesné výchovy a sportu - Univerzita Karlova

Praxe:

Září 2008 - současnost: fyzioterapeut Léčebná rehabilitace Vratimov s.r.o.

Září 2019 - současnost: externí vyučující - Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství: Lékařská fakulta - Ostravská Univerzita

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut

Členství v odborných společnostech:

UNIFY - Unie fyzioterapeutů ČR

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP

VIP FYZIO

Kontakt

VIP FYZIO s.r.o.

IČ: 13965565 

e-mail: vipfyzio@seznam.cz

Pro informaci o ceně a k dotazům, prosím, použijte e-mail. Popište stručně Váš požadavek a připojte telefonní kontakt. Odpovím nejpozději do 24 hodin.